להדרכה בנושא העלאת סרטי וידיאו
יש לפתוח את הקובץ המצורף

קובץ מצורףגודל
video_guide.doc2.25 MB