כך בערך נראית החברה בישראל...

 חד גדיא חברתי/ יעקב מעוז

שני אתיופים רבו על חתיכת-אִינְגֵ'רָה

בא כורדי תמים העיף לשניהם סטירה

לעשות לַחְמָה-בְּעֲגִ'ין הייתה לו מטרה.

בא איזה עיראקי מחופש לגדול בתורה

חַרָאם עֲלֵיך יָא כורדי לאכול כי אסורה

חטף והלך לאכול עם הַטְּבִּיט שֶׁבַּקְדֵרָה.

בא המרוקני, אִינְעַל דִּין בּוּק, צרח קרא

סכין או אינג'רה, כי אין לך שום ברירה

אקח אותה למסעודה שתכין לי חְרִירָה.

בא הפולני מאיים: מיד אקרא למשטרה

חסר תרבות פַקָּקְטֵה, יָא בן יונה שחורה

הלך להכין לו קְנֵיידֵל מפירות העבירה.

בא הַיֶקֶה פּוֹץ בן הגזע העליון והנורא

אוֹסְט יוּדֵן שְׁוַורְצֵה חַיֵה: תן את האינג'רה

אַגַּלְגֵלָהּ כִּשְׁטְרוּדֵל כְּבֵן גרמניה הנאורה.

ניתן היה להוסיף, אך השיטה ברורה

שרשרת המזון החברתית צרה-צרורה

שיטת חד גדיא עוד פועלת וטרם נגמרה

מגזענות يا حبيبي אף דמות אינה פטורה

(يا حبيبي = יא חַבִּיבִּי)