אמרי פי : מפיוטי תימן-צנעא ואגפיה:חיים אסנפי

 2.jpg
על האתר: 

אתר לשימור מנגינות תימן,לזכר אבי מורי הרב יוסף אסנפי ז"ל,ולזכר הרב שלמה נגר ז"ל,אשר העשירו את עולמי גם בתחום השירה והפיוט.

יהי זכרם ברוך.

24/01/16

עשרת הדברות

עשרת הדברות מתוך פרשת יתרו. במנגינה חגיגית מיוחדת לעשרת הדברות לשירת הים וגם ל "ויעל משה" (סיפור מות משה)
29/12/15

רצה שיחי

רצה שיחי וקבל, יה , לניבי...
21/11/15

חתן נעים עלה בתוך עם

"חתן נעים עלה בתוך עם אמוני/ לקרוא בספר תורת ה'..." מושר בשבת חתן בבית הכנסת לפני שהחתן עולה לתורה
21/11/15

אהוב מהר המור

"אהוב מהר המור נתן לי מורשה..." הפיוט בנוי מאקרוסטיכון א-ת בשעת החופה שרים רק את חלקו (בד"כ את עשרת הבתים הראשונים) וכאשר מלווים את החתן בשבת מבית הכנסת לביתו שרים את הכל.
21/11/15

אשרי עין ראתה

"...אשרי עין ראתה כל אלה..." מתוך סדר העבודה ליום הכיפורים
21/11/15

תפילת התוקע

תפילת התוקע בראש השנה
21/11/15

כל נדרי

"כל נדרי..."
21/11/15

עת שערי רחמים

עת שערי רחמים להפתח / יום אהיה כפי לאל שוטח אנא זכור נא לי ביום הוכח / עוקד והנעקד והמזבח..."
19/11/15

יראים שלחוני לבקש

"יראים שלחוני/ לבקש מלפניך/ על עוונם ומעלם/ למענך אלוהי עולם/ ראה עניים ועמלם/ ואל ישוב דך-נכלם,,," הפיוט המרכזי בליל יום הכפורים.
19/11/15

יושב בכסא הוד

"יושב בכסא הוד ברום ממשלת / באתי לפניך כדל על דלת, שמעה תפילתי ושוועי האזן / שער עתירה אל תהי ננעלת..."
11/11/15

קריה יפהפיה

קריה יפהפיה משוש לעריך/עיר נאמנה את למלכך ושריך...
28/10/15

הכרזת ראש חודש

"הכרזת ראש חודש".בשבת קודם ראש חודש מודיעים מתי יחול ראש החודש הקרוב. ההכרזה מלווה בתפילה. המעמד עצמו נקרא "הכרזה" ולא "שבת מברכין"
28/10/15

מזמור לדוד ה' קראתיך

"מזמור לדוד ה' קראתיך חושה לי' האזינה קולי...משאת כפי מנחת ערב..." במנגינה האופיינית לספר תהילים, את שני המזמורים: קמא, קמב, קוראים בסוף תפילת מנחה.
26/10/15

אקווה חסדך

"אקוה חסדך שוכן מעונים/ שלח ישעך לעם קודש נדודים להר ציון תשיבנו נכונים/ בקול שופר תקבץ הפזורים..."
26/10/15

ביום שבת אשבח לאל חי

"ביום שבת אשבח לאל חי גואלי/ ואקריב קרבנות ריח ביום שוב היכלי" שיר שבת מושר במסגרת ה"ג'עלה"
26/10/15

והללויה, זמרי למלכך

"והללויה, זמרי למלכך בת ציון הנותן עליחך בסיני הודו סגלך ובחרך..." פיוט המושר מספר פעמים במהלך שמחת תורה יש בשירת יהודי תימן קבוצה גדולה של "כעין פיוטים" - קטעים שתכנם שבח לקב"ה, לבעלי שמחה, לאורחים, תפילה קצרה וכיו"ב, שבהם משולבים פסוקים או קטעי פסוקים. לכל הקטעים מסוג זה מנגינה אחידה.והם מושמעים בשמחות שונות ובחגים:שמחת תורה ושבועות קטעים אלה פותחים ומסיימים במילה "והללויה"
26/10/15

אצולה לפנים

"אצולה לפנים בכסא ערבות /לארץ משוכה בחבלי אהבות" אחד הפיוטים המרכזיים בשמחת תורה.פיוט זה פותח את סדרת פיוטי החג .
19/10/15

שירו לאל נבוני

"שירו לאל נבוני שירי רנני שבת וראש חדש יום זה לה'" פיוט המושר בתפילת ערב שבת.
18/10/15

שבת מנוחה היא

"שבת מנוחה היא לבני סגולה/ מה טוב ומה נעים בואך בחמלה..." הפיוט המרכזי לסעודה שלישית בשבת. מאופיין בתוכנו הקושר שבחי שבת וצפייה לגאולה וכן במגוון מנגינות.
18/10/15

ברכת האורח

"ברכת האורח", הנה עוד אחד ממנהגיה היפים של יהדות תימן. מדובר בברכה ארוכה במיוחד, השונה הן בתוכנה והן באורכה מברכת האורח הקצרה המקובלת. הברכה מושרת בסעודות חגיגיות, בסוף ברכת המזון, (לפני הפסוק "מגדיל ישועות מלכו...) הסועדים מודים לבעל הבית על הארוח ועל הסעודה ומברכים אותו בצורה מפוייטת,חגיגית ועשירה. תוכן הברכה מקיף מגוון רחב מאד של איחולים: הצלחה בחינוך הבנים, בחן בעושר, בנכסים שלא יתמו.. ובכבוד שלא יכלה...ועוד, ועוד..
18/10/15

יוםשבת תשמח מאד נפשי

"יום שבת תשמח מאד נפשי, תתאווה לעלות להר קדשי" אחד מן השירים המפורסמים בג'עלה של שבת. בפיוט זה משולבים בתים בעברית ובערבית
16/10/15

קה"ת וברכות לר"ח

קריאת התורה לראש חודש וברכות התורה. ביהדות תימן העולה הראשון מקדים לפני הברכה הראשונה את הפסוק : "כי שם ה' אקרא וכו'
16/10/15

שער הרחמים-פיוט לר"ח

"שער הרחמים לעם בך ,ביום ראש החודש הזה יפתח..." פיוט המושר בערב ראש חודש לפני ערבית.
16/10/15

אדון הכל מחיה כל

"אדון הכל מחיה כל נשמה/ יצו חסדו לבת נדיב חכמה..."
14/10/15

לקראת שבת אצא בחיבה

לקראת שבת / אצא בחיבה/ מיום ששי / זקן ושיבה/ ששוני קרב / יגוני נחבא/ ואען ואומר / ברוך הבא.../ פיוט זה הנו אחד מן הפיוטים המיוחדים לשבת - ליל שבת דווקא! השיר מושמע ע"י סולן או קבוצת סולנים וכל הציבור הנוכח עונה את הפזמון. בפיוט זה כמו בפיוטים נוספים של יהדות תימן משובצים גם בתים בארמית.
14/10/15

אם תחפצה בן איש

"אם תחפצה בן איש לסודות נבחרו/ תקנה לך חבר ורעים יקרו" משירי ה"ג'עלה" ביום השבת
12/10/15

אני אשאל שבח האל

"אני אשאל שבח האל תחילה/ אשר קרא לישראל סגולה" משירי ה"ג'עלה" בשבת
12/10/15

אשר בגלל אבות

"אשר בגלל אבות בנים גידל ובעבורם תורה נתן" מפיוטי שמחת תורה. מדבר בשבח ישראל , הלוחות ומשה רבנו
11/10/15

מפי אל

מפי אל
11/10/15

שמחו בשמחת תורה כי

שמחו בשמחת תורה כי היא אורה ,כי מציון תצא תורה...
11/10/15

שמחו בשמחת תורת משה

שמחו בשמחת תורת משה
11/10/15

הללויה והללויה

הללויה והללויה
11/10/15

אנה (היכן )משה רחימא

בביצוע: חיים אסנפי
מסורת: תימן
11/10/15

סימן טוב יהי לכל

סימן טוב יהי לכל
11/10/15

חדו (שמחו) רבנן

"חדו (שמחו) רבנן בשמחת תורה תמימה
11/10/15

כי בשמחה תצאון

"כי בשמחה תצאון"- פיוט המסיים את מסכת פיוטי שמחת תורה
07/10/15

הלל בקרוי

קטע א' של ההלל. בקהילות תימן נוהגים את מנהג התלמוד שהלל שלם אומרים "בקרוי". כלאמר הש"ץ קורא פסקה והקהל עונה "הללויה" ובס"ה 123 פעמים לאורך ההלל.
07/10/15

סוף ההלל: אודך וכו'

"אודך כי עניתני" בקהילות תימן החלוקה בין ש"ץ לבין הקהל שונה מעט מיתר הקהילות.
07/10/15

מוסף ליום טוב

מוסף יום טוב עד "רצה" במנגינה חגיגית יחודית לימים טובים.
07/10/15

קהלת א'

מגילת קהלת נקראת בסוכות. קובץ זה מכיל את פרק א'. בקובץ זה מוגשים שלושת הפסוקים הראשונים בשלוש קריאות כל פסוק: קריאה ראשונה ע"י קורא בודד. קריאה שניה כל הציבור. קריאה שלישית תרגום .לארמית יתר הפרק קריאה ע"י בודד. את הקריאה מסיימים בפסוק שלפני האחרון של מגילת קהלת
07/10/15

ויעל משה (פטירתו)

"ויעל משה אל הר נבו"- פסוקי הסיום של פרשת "וזאת הברכה" מספרים על עלייתו של משה רבנו להר נבו למות שם כמצוות ה'. הפסוקים נקראים במנגינה מיוחדת כמנגינת עשרת הדיברות הנקראת "שירה"
07/10/15

תיקון הגשם

תיקון הגשם
30/09/15

ולאשר אמר

"ולאשר אמר ברוך מבנים אשר" רבים מבני עדתנו מלמדים את בניהם הקטנים שלושה פסוקים אלה . בשמחת תורה עולה הילד הקטן בפעם הראשונה לתורה וקורא פסוקים אלה
17/09/15

תפילת הכהן הגדול

תפילת הכהן הגדול לקוחה מעבודת יום הכפורים ומצורפות שתי הזיות דם פר ודם שעיר חטאת על המזבח.
17/09/15

ארוממך חזקי וחלקי

"ארוממך חזקי וחלקי"- פתיחה ל"סדר העבודה" (סדר עבודת הכהן הגדול במקדש ביום הכיפורים)
17/09/15

אערוך מדברי דתי

"אערוך מדברי דתי" חלק ב' של הפתיחה לסדר עבודת הכהן הגדול במקדש
11/09/15

אבינו,מלכנו!

"אבינו,מלכנו.
10/09/15

אוחילה לאל

"אוחילה לאל", במחזור בני תימן קטע ("רשות") זה מופיע בתוך "עלינו לשבח" שבתוך תפילת מוסף של ראש השנה.
06/09/15

מוסף ראה"ש ברכה א'

מוסף לראש השנה ברכה ראשונה כולל קדושה
04/09/15

ילוד יעקב יצעק

"ילוד יעקב יצעק לאל שוכן גבוהים" הפיוט הזה מושר במסגרת הפיוטים ("הסליחות") של בוקר יום הכפורים. תוכנו מדבר על סבלות עם ישראל בגלות (בני עשו וישמעאל ויתר מעניהם) הפיוט מסיים בתחינה לקב"ה להציל את בני עמו ולנקום את נקמתם. פיוט זה הנו אחד הפיוטים המרגשים והמבוקשים ע"י הציבור. הבית הראשון: ילוד יעקב יצעק לפני שוכן גבוהים/ ויתחנן לנגד המון צבאות נגוהים/ ועת צרה ידבר/ לעם כואב ונהים/ קום קרא אל אלוהיך אולי יתעשת האלוהים.
03/09/15

קריא' תורה ב' ראה"ש

פרשת וירא בראשית כ"ב במסורת תימן גם מתרגמים כל פסוק לארמית.
03/09/15

לך, אלי, תשוקתי.

הפיוט הפותח את תפילות יום הכיפורים
02/09/15

כהנים לימים נוראים

ברכת כהנים במנגינה המיוחדת לראש השנה וליום הכפורים.
27/08/15

ואני, ברוב חסדך אבוא

"ואני ברוב חסדך אבוא ביתך"- פיוט מבוא לסליחות (פיוטי ערב ובקר של ראש השנה ושל יום הכפורים)
26/08/15

ידידיך מאמש

פיוט זה מושר אחרי עמידת הנעילה. אקרוסטיכון: יהודה. הפזמון החוזר:" תזכו לשנים רבות.." בית א': ידידיך מאמש, חין(תחינה)ותפילה סדרו, ובסליחת חטאתם,לך את נפשם מסרו, ענה אותם ברחמיך,אשר מעולם גברו, תזכו לשנים רבות, תיענו ותעתרו...
23/08/15

קטעי אשמורות

מן "ויעבור ה' על פניו"- אנשי אמונה אבדו. עד סוף הוודוי.
21/08/15

ישן- אל תרדם!

בביצוע: חיים אסנפי
מסורת: תימן
21/08/15

אנשי אמונה אבדו

בביצוע: חיים אסנפי
מסורת: תימן
21/08/15

וודוי ליום הכפורים

בביצוע: חיים אסנפי
מסורת: תימן
01/10/14

נשמת כל חי

בפיוט זה משתפך המתפלל בפני בוראו , ומודה לו על חסדיו ועל נסיו העושה בכל רגע עם ברואיו.
01/10/14

קטעי אשמורות

קובץ קטעים: ויעבור ... , אנשי אמונה...עד תום הוודוי.
01/10/14

'שבע ברכות'

בנוסח שלנו יש מעט הבדלים מן הנוסחים האחרים של שבע הברכות
01/10/14

מתוך כתר מלכות א

בביצוע: חיים אסנפי
מסורת: תימן
01/10/14

מתוך כתר מלכות ב

בביצוע: חיים אסנפי
מסורת: תימן
14/11/12

ויעבור שמו'ת

בביצוע: חיים אסנפי
מסורת: תימן
22/04/12

ואנפהא נהירין בנהירו

מתוך קטע הזוהר לפרשת תרומה הנאמר בקהילות אשכנז לפני "ברכו" של ערבית לשבת במנגינה (שמקורה אינו ידוע לי)המושרת בבית הכנסת בכפר מימון המילים : (בארמית) ואנפהא נהירין בנהירו עלאה, ואתעטרת לתתא בעמא קדישא וכולהון מתעטרין בנשמתין חדתין כדין שירותא דצלותא לברכא לה בחדווא בנהירו דאנפין
14/02/12

אגיל ואשמח, הרב נגר

לכבוד הוא לי לארח באתר זה את מארי סלימאן נגר ע"ה בפיוט "אגיל ואשמח" פיוט לחג הפסח. הרב נגר , היה חזן ופייטן בעל יכולות קוליות מופלאות. הקטע הנדיר המוקלט כאן הנו טעימה קלה מעולם שירתו. הרב סלימאן- שלמה נגר שימש כמנהיג קהילה ברעננה וכרב בית הכנסת ושרת את קהילתו בחן ,בחכמה, מתוך קירוב לבבות ואהבת הבריות. הרב היה תלמיד חכם, סופר סתם, מוהל , שוחט, קורא בתורה, חזן ותוקע.פרט להיותו פייטן מחונן. ביתו היה פתוח ושמש בית ועד לחכמים ולבאים לחסות בצילם. יהי זכרו ברוך!
14/02/12

איומה המשי

אני שמח להעלות שיחר נוסף המושר בפי הרב - מארי סליימאן נגר ע"ה. זוהי הקלטה נדירה של השיר "איומה המשי דגלי המוני ממצולה" . שיר זה הנו שיר רקוד והמשורר ("הזמר")מלווה את שירתו בתיפוף על גבי פח באמצעות אצבעותיו במומחיות שובת אוזן ומלאת נועם.
08/02/12

קדושת כתר

הקדושה בנוסח זה נאמרת בתפילת מוסף בכל ימות השנה. אולם בימי ראש חודש ובימי חול המועד , במקום "עם עמך ישראל קבוצי מטה", אומרים "ועמך"
10/11/11

אירוח: אלי,נפשי, בכי

אירוח באתר. קינה על קדושי השואה כפי שהיא מושרת בבית הכנסת המרכזי בכפר מימון
07/11/11

אירוח באתר: קדושה

"אירוח " באתר הקטע המושר כאן הוא קדושה של מוסף בנוסח אשכנז בהגיית עברית ימינו.************ ה"קדושה" במנגינה הזאת יוצרת אווירה של מכובדות מן הסוג הנדרש לפיוט נשגב זה.
20/07/11

למי אבכה

למי אבכה וכף אכה / ובבכי אמרר והמון מעי אשנן הלמקדש או כרובים / אשר עורבים וקפוד שם יקנן.... קינה זו פותחת את ליל תשעה באב אצל בני תימן. הטון והמנגינה הכבדים מדברים בעד עצמם.
20/07/11

על נהרות בבל

בביצוע: חיים אסנפי
מסורת: תימן
13/02/11

אחות קטנה- תפילותיה

בביצוע: חיים אסנפי
מסורת: תימן
09/07/10

אש תוקד בקרבי

אירוח באתר . הקינה כפי שהיא מושרת בביהכ"נ בכפר מימון
15/09/09

אל נורא עלילה

בביצוע: חיים אסנפי
מסורת: תימן
15/09/09

היום הרת עולם

בביצוע: חיים אסנפי
מסורת: תימן
17/08/09

ישן, אל תרדם!

בביצוע: חיים אסנפי
מסורת: תימן
17/08/09

לך, ה, הצדקה

בביצוע: חיים אסנפי
17/08/09

שבט יהודה בדוחק

בביצוע: חיים אסנפי
מסורת: תימן
17/08/09

בעת רצון, תחינתי

בביצוע: חיים אסנפי
מסורת: תימן
17/08/09

רחמנא, אידכר לן

בביצוע: חיים אסנפי
מסורת: תימן
17/08/09

אנשי אמונה אבדו

בביצוע: חיים אסנפי
מסורת: תימן
17/08/09

לעינינו עשקו עמלנו

בביצוע: חיים אסנפי
מסורת: תימן
17/08/09

למתוודה חטאתיו

בביצוע: חיים אסנפי
מסורת: תימן
02/08/09

והללויה, מאד יתברכו

מיועד לברך את הכלה שתזכה כי יצאו ממנה בנים צדיקים וחסידים...
02/08/09

והללויה, החתן הזה

מיועד לברך את החתן
02/08/09

והללויה , קול ששון

אחד מתוך סדרת "פיוטי והללויה" המיועד לברך את החתן. יש בשירת יהודי תימן קבוצה גדולה של "כעין פיוטים" - קטעים שתכנם שבח לקב"ה, לבעלי שמחה, לאורחים, תפילה קצרה וכיו"ב, שבהם משולבים פסוקים או קטעי פסוקים. לכל הקטעים מסוג זה מנגינה אחידה.והם מושמעים בשמחות שונות ובחגים:שמחת תורה ושבועות קטעים אלה פותחים ומסיימים במילה "והללויה"
02/08/09

בא לשלום חתן

פיוט יפה זה מושר לכבוד החתן בין היתר בכניסתו לביתו בשובו מבית הכנסת מלווה ע"י אורחיו.
18/06/09

תפילה לעני תהילים קב

"אל תסתר פניך ממני,ביום צר לי הטה אלי אזניך..."**************** "מקול אנחתי דבקה עצמי לבשרי..."******************************* "אל תעלני בחצי ימי ,בדור דורים שנותיך..." ******************** הפסוקים הנ"ל משקפים אתרוח המזמור, שעניינו תפילתו , זעקתו של המתפלל לעזרתו של בוראו.************************************* המזמור מושר בהזדמנויות שונות ובכל פעם , בעלי הנפש חשים את העוצמה והרגש הגלומים במילות המזמור.
05/06/09

אם תחפצה בן איש

אם תחפצה בן איש לסודות נבחרו / תקנה לךחבר ורעים יקרו/ בעבור יחי לבך ותשמח נפשך/ שכל והנפש בטוב יתחברו/ פיוט זה מפיוטי השבת, מושר בליל שבת או בבקרו של יום. ניתן לשלב בו מספר מנגינות, והוא מושר בכמה וריאציות: סולן וקהל עונה, קבוצה שרה וקבוצה עונה. בכל מקרה הבית הראשון מושר בפי הסולן הראשי בלבד
03/06/09

מדריך להגיית תימן

בביצוע: חיים אסנפי
מסורת: תימן
22/05/09

והללויה, למסובים

אחד מתוך סדרת "פיוטי והללויה" יש בשירת יהודי תימן קבוצה גדולה של "כעין פיוטים" - קטעים שתכנם שבח לקב"ה, לבעלי שמחה, לאורחים, תפילה קצרה וכיו"ב, שבהם משולבים פסוקים או קטעי פסוקים. לכל הקטעים מסוג זה מנגינה אחידה.והם מושמעים בשמחות שונות ובחגים:שמחת תורה ושבועות קטעים אלה פותחים ומסיימים במילה "והללויה"
21/05/09

תרומה הבדילנו מכל עם

קטע זה מושר בתוך קידוש ליל חג הפסח אחרי ברכת הגפן , והוא מהווה פתיחה נפלאה וחגיגית לשולחן ליל הסדר וקריאת ההגדה. כל הנוכחים מקטן ועד גדול עומדים מסביב , בידם כוס של קדוש, והם מאזינים ומלווים בלחש את המְקַדֵש. האווירה אווירת חג של "פעם בשנה" ,ושמיעת פיוט זה מוסיפה ומעלה את אווירת הקדושה והיופי.