531 הורדות 419 השמעות
מילים: בלתי נודעלחן: הקינה העממית בלשון ערבית-יהודית תימניתביצוע: מתפללי בית הכנסת "פועלי צדק", בית דגןמסורת: תימןמועד שירת הפיוט: ט' באב (קינות)מקום ותאריך ההקלטה: בית דגן, 25/7/2011כל הזכויות שמורות ל: נהרי יצחק
אל מילות הפיוט: 
בנימה אישית: 
בבית הכנסת "פועלי צדק" שבבית דגן נוהגים לקרוא את הקינה בערבית, הקרויה "קֻצַּّתּ חַנָּה", מדי שנה בשנה בליל תשעה באב. בהקלטה זו משתתפים נציגים מוותיקי המתפללים של בית הכנסת במטרה לשמר את מסורת קריאת הקינה ולהנחילה לכלל ישראל ובמיוחד לקהילות יהדות תימן. שמות ששת החברים, אשר ביצעו הקלטה זו על שני חלקיה הם: יששכר הִבֵּהּ, ציון הִבֵּהּ, ד"ר אורי מלמד, יצחק נהארי, שמואל עראקי הכהן ונועם ערוסי הלוי.