20749 השמעות
מילים: נסים בן משה הלוילחן: על פי השיר 'אינתא עומרי' - מלחין: מֻחַמַד עַבְּד אלְוַהַאבּ - מקאם: כורדביצוע: משה חבושה (אל בעוניי הבט)מסורת: ספרד ירושלים (חלב)מועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: מתוך הדיסק 'נחמוה לי'כל הזכויות שמורות ל: גל פז