2991 הורדות 1873 השמעות
מילים: ר' ישראל נג'ארהלחן: ביתאין חיג'אזביצוע: ר' אהרון בן הרושמסורת: מרוקומועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: 1982כל הזכויות שמורות ל: ר' אהרון בן הרוש
על הפיוט: 
מילים: ראה באתר.