1558 השמעות
מילים: "שירה חדשה שיבחו גאולים, שירה חדשה על שפת הים, יחד כולם הודו והמליכו ואמרו: ה' ימלך לעלם ועד"לחן: אהובה ברכה רבינאהביצוע: אהובה ברכה רבינאהמסורת: ישראל - עכשווימועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: 2006כל הזכויות שמורות ל: אהובה ברכה רבינאה
מראות מהגדת הזהב, זבח פסח,ספרד,1320,לונדון, הספריה הבריטית, באדיבות בית התפוצות, ארכיון התצלומים
על הפיוט: 
מילים אלה נאמרות לפני תפילת העמידה של בוקר
בנימה אישית: 
שירת הים היא השירה הראשונה הנאמרת במקרא. בבוקרו של יום אומר אדם מישראל תפילת עמידה. מתקני התפילה הסמיכו תפילת העמידה לשירת הים במילים אלה הנאמרות לפני התפילה. בבחינת 'סומכים גאולה לתפילה'. ובנימה אישית: מתקני התפילה הסמיכו ואלוי אף הקבילו תפילת העמידה לשירת הים, כך בא אדם לומר את התפילה מדי בוקר כמי שנגאל ואומר שבח והודיה, משל עומד הוא במעמד הגאולה על שפת ים סוף.