2798 השמעות
ביצוע: הקבוצה הוותיקה ומימון כהןמסורת: מרוקומועד שירת הפיוט: לכל עת, חתונהמקום ותאריך ההקלטה: קולות - ירושלים, 8.2.08