חיים פרחי - פיוטים בלחנים מקוריים שאפשר לשיר

08/07/16

לחתן התורה

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
08/07/16

ברוך שנתן תורה

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
08/07/16

יום שמחה לישראל

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
08/07/16

האדרת והאמונה

מתוך ויקיפדיה ברוב זרמי היהדות נהוג לשוררו בתפילה,בעדות המזרח יש שנהגו לשוררו בפסוקי דזמרה, ויש הפותחים איתו את הפיוטים בראש השנה. נהגו בקהלות החסידים לאומרו מידי שבת וחג בפסוקי דזמרה, קודם ברכת ברוך שאמר, וכן בחזרת הש"ץ ביום הכיפורים, ועל כן אין אומרים אותו האשכנזים הלא-חסידים, אלא בפיוטים שתפילת הש"ץ ביום הכיפורים בלבד, ואז כל הקהל יחדיו אומרים אותו. כמו כן נהוג לשוררו בהקפות שבשמחת תורה
08/07/16

אלוה חי-מפי אל

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
08/07/16

שמחו נא בשמחת התורה

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
21/06/16

לך אלים אלפי אלפים

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
21/06/16

היום הרת עולם

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
25/05/16

ואמרתם כה לחי

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
15/04/16

שפוך חמתך

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
12/04/16

על אחת כמה וכמה

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
04/04/16

חד גדיא

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
04/04/16

מה נשתנה 2

בביצוע: חיים פרחי
04/04/16

מה נשתנה

בביצוע: חיים פרחי
04/04/16

בכל דור ודור

בביצוע: חיים פרחי
04/04/16

הא לחמא עניא

בביצוע: חיים פרחי
04/04/16

הרואה את הנולד

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
04/04/16

אחד מי יודע

השיר אחד מי יודע כמו גם שירי הפסח האחרים שמופיעים פה מוקלטים בקלטת: "שירי ההגדה" חיים פרחי
04/04/16

ועברתי בארץ מצרים

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
04/04/16

לפיכך אנחנו חייבים

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
03/02/16

תפול עליהם אימה ופחד

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
03/02/16

אין לך כל עשב

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
03/02/16

בשעה שברא

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
22/04/15

בר יוחאי

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
23/03/15

לשנה הבאה 1

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
23/03/15

לשנה הבאה

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
23/03/15

מצווה עלינו לספר

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
23/03/15

עבדים היינו לפרעה

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
23/03/15

מעשה הגדי

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
23/03/15

זכור את אשר עשה לך

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
23/03/15

ויהי בחצי הלילה

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
16/02/15

משנכנס אדר

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
16/02/15

על הניסים

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
16/02/15

שושנת יעקב

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
10/02/15

ברכת כוהנים

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
10/02/15

אנא עבדא דקודשא

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
03/02/15

אז ירנן

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
23/01/15

אברכה את ה' בכל עת

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
23/01/15

יום זה לישראל

בביצוע: חיים פרחי
23/01/15

יודוך רעיוני

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ספרד ירושלים (חלב)
23/01/15

יום שבתון-יונה מצאה,

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
23/01/15

יום השבת אין כמוהו

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
23/01/15

במדורות מלחמה

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
20/01/15

אילן במה אברכך

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
26/10/14

אל חי יפתח

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ספרד ירושלים (חלב)
24/10/14

תנו כבוד לתורה

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
24/10/14

אנא בכוח

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
20/10/14

אל תירא עבדי יעקוב

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
20/10/14

שמחו נא בשמחת התורה

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
20/10/14

ישמח חתני

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
20/10/14

שמחו עמי בנים ואבות

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
20/10/14

עת שערי רצון

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
20/10/14

כי מציון תצא תורה

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
20/10/14

לחתן תורה

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
15/09/14

מה יפית

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
15/09/14

מי אדיר על הכל

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
15/09/14

למבצע על ריפתא

בביצוע: ח
מסורת: ישראל - עכשווי
15/09/14

אמן אמן שם נורא

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
22/06/14

שמע קולינו

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
20/11/13

מעוז צור ישועתי 3

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
09/08/13

יעירוני רעיוני

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
09/08/13

אקום לשורר

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
14/05/13

אני עולה לירושלים

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
14/05/13

אצולה לפנים

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
21/01/13

מלכי אשאל ממך

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
14/01/13

כיצד מרקדין

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
14/01/13

אל ברוך גדול דעה

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
14/01/13

שירו לאל נבוני

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
09/01/13

חדש ששוני

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
24/12/12

אלי ציון ועריה 2

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
24/12/12

אלי אלי נפשי בכי

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
24/12/12

אל הר בת ציון

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
27/11/12

הדלקת נרות חנוכה

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
27/11/12

מעוז צור ישועתי 2009

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
27/11/12

מעוז צור ישועתי

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
27/11/12

תפילה

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
27/11/12

לאור המנורה

את השיר מצאתי בספר המועדים (ד"ר יום טוב לוינסקי עמוד 303) "משחנו פלוגות הגדוד הראשון ליהודה במדבר מצרים, בדרך לכבוש ארץ ישראל, בשנת תרע"ה, לא מצאו מנורה להדליק בה נר של חנוכה. אמרו: נדליק ויהיה במה שיהיה! מה עשו? קרשים מצאו, גזרום והתקינו מהם מנורה. נעצו בה שמונה שפודים של ברזל, תחבו בהם נרות והדליקום." מעניין לדעת, אם המשורר היה בין החיילים ובאותו מעמד כתב את השיר. הספור מצא חן בעיני שהחלטתי להלחין, להקליט ולהביא את השיר היפיפה לקהל הרחב.
27/11/12

מי זה ימלל 2

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
27/11/12

מי זה ימלל

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ספרד ירושלים (חלב)
27/11/12

עם נאמני

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
09/09/12

אהבת הדסה 2

בביצוע: חיים פרחי
10/07/12

אלי ציון ועריה

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
10/07/12

על נהרות בבל

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
14/06/12

יום זה שירו לאל

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
13/06/12

תפילה לשלום המדינה

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
13/06/12

אנעים זמירות

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
13/06/12

נדר

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
13/06/12

לכל מקום שאני הולך

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
13/06/12

חוגגים יום העצמאות

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
13/06/12

מאחורי השער

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
22/03/12

קדש ורחץ

בביצוע: חיים פרחי
22/03/12

חסל סידור פסח

בביצוע: חיים פרחי
07/08/11

הנני מושיע

בביצוע: חיים פרחי
07/08/11

זרע השלום

בביצוע: חיים פרחי
07/08/11

ברחובות ירושלים

בביצוע: חיים פרחי
27/05/11

אין כירושלים

אֵין כִּירוּשָׁלַיִם עִיר קדֶשׁ לְכֻלָּם אַחַת יְרוּשָׁלַיִם-לָנוּ לְעוֹלָם
27/05/11

ובעיר ירושלים

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
27/05/11

הזאת ירושלים

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
15/04/11

כי לו נאה 3

בביצוע: חיים פרחי
07/04/11

בנה לי זבול

בביצוע: חיים פרחי
07/04/11

שמע קולינו

בביצוע: חיים פרחי
06/04/11

דיינו

בביצוע: חיים פרחי
06/04/11

כי לו נאה 2

בביצוע: חיים פרחי
06/04/11

כי לו נאה כי לו יאה

בביצוע: חיים פרחי
30/03/11

והיא שעמדה

בביצוע: חיים פרחי
30/03/11

אשיר לאל גאה גאה

בביצוע: חיים פרחי
30/03/11

לצור גואלינו

בביצוע: חיים פרחי
30/03/11

שבעת המינים

בביצוע: חיים פרחי
30/03/11

עורי צפון ובואי תימן

בביצוע: חיים פרחי
18/03/11

בצאת ישראל ממצרים

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
18/03/11

אודך כי עניתני

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
18/03/11

מה אשיב לה'

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
16/03/11

לפאר אחפוץ לאל

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ספרדים – בלקאן (בולגריה, סארייבו)
16/03/11

פורים פורים לנו

בביצוע: חיים פרחי
13/02/11

יונתי תמתי

בביצוע: חיים פרחי
08/02/11

שלום לבן דודי

בביצוע: חיים פרחי
11/01/11

יגדל אלוהים

בביצוע: חיים פרחי
11/01/11

אדם ואילן היינו הך

בביצוע: חיים פרחי
15/12/10

אוחיל יום אשתאה

בביצוע: חיים פרחי
09/12/10

מה נאוו עלי ההרים

בביצוע: חיים פרחי
14/10/10

לפלח הרימון

בביצוע: חיים פרחי
14/10/10

קריה יפיפיה 2

בביצוע: חיים פרחי
14/10/10

קריה יפיפיה 1

בביצוע: חיים פרחי
14/10/10

צביה באור הנר

בביצוע: חיים פרחי
14/10/10

יונתי זיו יפעתך

בביצוע: חיים פרחי
14/10/10

שלום עליכם

בביצוע: חיים פרחי
14/10/10

שבת המלכה

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ישראל - עכשווי
14/10/10

ספרי תמה

בביצוע: חיים פרחי
14/10/10

דרור יקרא לחן 3

בביצוע: חיים פרחי
14/10/10

דרור יקרא

בביצוע: חיים פרחי
14/10/10

דרור יקרא לחן 2

בביצוע: חיים פרחי
14/10/10

ישקף אלוהים

בביצוע: חיים פרחי
13/10/10

לכה דודי - 2

בביצוע: חיים פרחי
13/10/10

שוכנת בשדה

בביצוע: חיים פרחי
13/10/10

שיר חדש אשיר

בביצוע: חיים פרחי
13/10/10

שחר אבקשך

בביצוע: חיים פרחי
13/10/10

בואי כלה (לשבועות)

בביצוע: חיים פרחי
13/10/10

אל ישיב היכלו

בביצוע: חיים פרחי
13/10/10

יביעון שפתי שירה

בביצוע: חיים פרחי
13/10/10

אשכים לבית השר

בביצוע: חיים פרחי
13/10/10

י-ה אלי וגואלי

בביצוע: חיים פרחי
13/10/10

יעלה בואי לגני

בביצוע: חיים פרחי
13/10/10

דודי ירד לגנו

בביצוע: חיים פרחי
13/10/10

אהבת הדסה

בביצוע: חיים פרחי
13/10/10

אדון הכל

בביצוע: חיים פרחי
13/10/10

ספרי תמה

בביצוע: חיים פרחי
13/10/10

אם ננעלו

בביצוע: חיים פרחי
13/10/10

לנר ולבשמים

בביצוע: חיים פרחי
13/10/10

איילת חן

בביצוע: חיים פרחי
13/10/10

שמע האל

בביצוע: חיים פרחי
13/10/10

לך אלי

בביצוע: חיים פרחי
13/10/10

שער אשר נסגר

בביצוע: חיים פרחי
13/10/10

ידך תנחני

בביצוע: חיים פרחי
13/10/10

ידיד נפש

בביצוע: חיים פרחי
13/10/10

אנה אלך

בביצוע: חיים פרחי
13/10/10

ירעד לבי

בביצוע: חיים פרחי
13/10/10

את עפרה

בביצוע: חיים פרחי
13/10/10

נרדי נתן ריחו

בביצוע: חיים פרחי
13/10/10

יחידה רעיה

בביצוע: חיים פרחי
13/10/10

יום שבת תשמח מאד

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: תימן
13/10/10

אדון הסליחות

בביצוע: חיים פרחי
13/10/10

מכסה שמיים-תקון הגשם

בביצוע: חיים פרחי
13/10/10

סוכה ולולב

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ספרדים – בלקאן (בולגריה, סארייבו)
13/10/10

אדיר כבודו-מפי אל

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: ספרדים – בלקאן (בולגריה, סארייבו)
13/10/10

ימי חורפי אהבתני

בביצוע: חיים פרחי
13/10/10

כימי הנעורים

בביצוע: חיים פרחי
13/10/10

יגדל אלוהים - מרוקו

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: מרוקו
13/10/10

כל שומרי שבת

בביצוע: חיים פרחי
13/10/10

אזמר בשבחין

בביצוע: חיים פרחי
13/10/10

שלום לך הר העברים

בביצוע: חיים פרחי
13/10/10

שפעת רביבים

בביצוע: חיים פרחי
13/10/10

שמעתי מפאתי תימן

בביצוע: חיים פרחי
13/10/10

יום ליבשה

בביצוע: חיים פרחי
11/08/10

עת שערי רצון

בביצוע: חיים פרחי
11/08/10

אדון הסליחות

בביצוע: חיים פרחי
27/07/10

את בין עצי עדן

בביצוע: חיים פרחי
26/07/10

אשיר שירים

בביצוע: חיים פרחי
20/07/10

איך על אחי

בביצוע: חיים פרחי
03/06/10

אחות קטנה

בביצוע: חיים פרחי
30/04/10

שיר הודיה

בביצוע: חיים פרחי
19/03/10

אדיר הוא

בביצוע: חיים פרחי
03/02/10

שבח אזכיר-לברית מילה

בביצוע: חיים פרחי
18/01/10

יום זה מפינו-טו בשבט

בביצוע: חיים פרחי
17/01/10

ברכה לטו בשבט

את המלים מהמקרא התאים יחיאל עדאקי ללחן התימני על פי בקשתו של מנשה רבינא.
17/01/10

ארץ הצבי

בביצוע: חיים פרחי
17/01/10

כל פרחי הגן

בביצוע: חיים פרחי
06/01/10

נחני נא באור צלך

בביצוע: חיים פרחי
01/12/09

מי זה ימלל

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: מרוקו
08/08/09

יונה מה תהגי

בביצוע: חיים פרחי
05/01/09

אפתח ביום שבת

בביצוע: חיים פרחי
05/01/09

יגדל אלוהים חי-תימן

בביצוע: חיים פרחי
מסורת: תימן
16/12/08

יה הצל יונה

בביצוע: חיים פרחי
16/12/08

בשבת וחנוכה

בביצוע: חיים פרחי
12/12/08

יערת דבש על לשונך

בביצוע: חיים פרחי
12/12/08

ברוכים אתם קהל אמוני

בביצוע: חיים פרחי
12/12/08

ידד שנת עיני

בביצוע: חיים פרחי
12/12/08

לכה דודי

בביצוע: חיים פרחי
12/12/08

איומה קומי התנערי

בביצוע: חיים פרחי
12/12/08

בואי כלה

בביצוע: חיים פרחי
12/12/08

משכנותיך ידידות

בביצוע: חיים פרחי
12/12/08

ברכה לילד הנמול

בביצוע: חיים פרחי
12/12/08

על אהבתך אשתה גביעי

בביצוע: חיים פרחי
11/12/08

תפילה למוצאי שבת

בביצוע: חיים פרחי
11/12/08

מה נעמה שבת

בביצוע: חיים פרחי
11/12/08

שער פתח דודי

בביצוע: חיים פרחי
11/12/08

אלוהי עוז תהלתי

בביצוע: חיים פרחי
11/12/08

חודש ישועה חדש לי

בביצוע: חיים פרחי