30 הורדות 7 השמעות
מילים: חיים פרחילחן: חיים פרחיביצוע: חיים פרחימסורת: ישראל - עכשווימועד שירת הפיוט: לכל עת, שמחת תורהמקום ותאריך ההקלטה: פלורידה ארה"ב 2014כל הזכויות שמורות ל: חיים פרחי
אל מילות הפיוט: 
בנימה אישית: 
פיוט להזמנת חתן התורה לעלות לקרוא בתורה