האתר של אלכס מגן ( פלקו )

על האתר: 

פיוטים בנוסח בית הכנסת הספרדי של פירנצה שבאיטליה

06/12/15

אמן אמן שם נורא

בנוסח קהילת פירנצה.
12/11/15

שמע קולי

בנוסח קהילת פירנצה.
11/11/15

ידי רשים נחלשים

בנוסח קהילת פירנצה.
11/11/15

שופט כל הארץ

בנוסח קהילת פירנצה.
09/11/15

אלוהי אל תדינני

בנוסח קהילת פירנצה.
09/11/15

אין כאלוהינו - סוכות

בנוסח קהילת פירנצה.
09/11/15

אין כאלוהינו

בנוסח קהילת פירנצה
09/11/15

אחות קטנה

בנוסח קהילת פירנצה
08/11/15

למנצח על הגתית לאסף

בנוסח קהילת פירנצה
19/10/15

יהי ה' אלוהינו עמנו

בנוסח קהילת פירנצה.
19/10/15

רוממו אדוני אלוהינו

בנוסח קהילת פירנצה.
14/10/15

חצי קדיש

בנוסח קהילת פירנצה.
14/10/15

אוחילה לאל אחלה פניו

בנוסח קהילת פירנצה.
14/10/15

ברכות לאחר ההפטרה

בנוסח קהילת פירנצה
14/10/15

ברכות לפני ההפטרה

בנוסח קהילת פירנצה
14/10/15

בצאת ישראל ממצרים

הלחן מיוחד להלל של פסח, בנסח קהילת פירנצה.
14/10/15

לשוני כוננת

בנוסח קהילת פירנצה.
13/10/15

תרומם בת רמה

בנוסח קהילת פירנצה.
13/10/15

מתי יבושר עם

בנוסח קהילת פירנצה.
13/10/15

שאו שערים ראשיכם

המזמור הפותח את ההקפות. בנוסח קהילת פירנצה.
13/10/15

עת שערי רצון

תיאור מעשה העקדה, בנוסח קהילת פירנצה
13/10/15

אל נורא עלילה

הפיוט מושר בתחילת תפילת הנעילה, בנוסח קהילת פירנצה
13/10/15

יגדל אלוהים חי

מושר בסוף תפילת ערבית / מוסף. נוסח קהילת פירנצה
13/10/15

לכה דודי

הפיוט המוביל את קבלת השבת, בנוסח קהילת פירנצה.
13/10/15

הללו את אדוני כל גוי

בנוסח קהילת פירנצה.
13/10/15

מזמור לדוד

הפיוט מושר בתפילת ערבית וכן בתפילת שחרית בסבב הספרים. בנוסח קהילת פירנצה.
13/10/15

ימלוך אדוני לעולם

מושר לפני החזרת הספרים לארון, בנוסח קהילת פירנצה.
13/10/15

לא אמות כי אחיה

בנוסח קהילת פירנצה
13/10/15

מן המצר קראתי יה

בנוסח קהילת פירנצה.
13/10/15

אודך כי עניתני

בנוסח קהילת פירנצה.
13/10/15

כתר יתנו לך

בנוסח קהילת פירנצה.
13/10/15

שפעת רביבים

מושר לפני תחילת מוסף. בנוסח קהילת פירנצה.
13/10/15

שזופת שמש

מושר לפני תחילת מוסף. בנוסח קהילת פירנצה.
13/10/15

שלום לבן דודי

בנוסח קהילת פירנצה.
13/10/15

שוכנת בשדה

בביצוע: אלכס מגן
מסורת: איטליה
13/10/15

שער אשר נסגר

בנוסח קהילת פירנצה.
13/10/15

יונה מה תהגי

בביצוע: אלכס מגן
מסורת: איטליה
13/10/15

אדון עולם

מושר בסוף התפילה. מביע את ביטחון האדם, בעת הליכתו לישון, כאשר רוחו מופקדת בידי בורא העולם. בנוסח קהילת פירנצה