מסורת יהדות מצרים-בית כנסת "אהבה ואחוה" חולון

JPG
על האתר: 

באתר זה יוצגו פיוטים, קטעי תפילה וכו' בנוסח יהדות מצרים כפי שנהגו בבית הכנסת "אהבה ואחוה" בחולון.

15/02/14

תהילים קמ"ט

המנהג בשבתות ובימים טובים לומר את מזמור ק"נ בתהילים, המסיים את פסוקי דזמרה בניגון. מזמור קמ"ט נעשה כעין פתיחה לניגון זה.
12/02/14

אל מלך יושב

בביצוע: חכם ניסים מטרי
מסורת: מצרים
04/02/14

קדיש ערב שבת

בביצוע: חכם ניסים מטרי
מסורת: מצרים
04/02/14

אנא בקוראינו

בביצוע: חכם ניסים מטרי
מסורת: מצרים
04/02/14

שיר השירים פרק א'

בביצוע: חכם ניסים מטרי
מסורת: מצרים
04/02/14

לשוני כוננת

בביצוע: חכם ניסים מטרי
מסורת: מצרים
04/02/14

לעולם ה' דברך

בביצוע: חכם ניסים מטרי
מסורת: מצרים
04/02/14

ואברהם זקן

פסוקים אלו בפרשת חיי שרה נוהגים להקריא אותם לחתן בשבת החתן לאחר שהוא עולה לתורה פסוקים אלו מחברים את החתן למורשת היהודית שהוא ממשיך ואף יש בהם ברכה לחתן.
03/02/14

מי כמוך ואין כמוך

בביצוע: חכם ניסים מטרי
מסורת: מצרים
03/02/14

כהנים ימים נוראים

בביצוע: חכם ניסים מטרי
מסורת: מצרים
03/02/14

וארץ שפל רומי

בביצוע: יצחק חלילי
מסורת: לבנון
28/01/14

אדיר ונאור

מסורת: מצרים
29/07/12

איכה צאן ההריגה

בביצוע: יצחק חלילי
מסורת: מצרים
29/07/12

עד מתי ה'

בביצוע: יצחק חלילי
מסורת: מצרים
29/07/12

בת ציון שמעתי ממררת

בביצוע: יצחק חלילי
מסורת: מצרים
29/07/12

שכינה צועקת בהרע

בביצוע: יצחק חלילי
מסורת: מצרים
29/07/12

שאי קינה במגינה בת

בביצוע: יצחק חלילי
מסורת: מצרים
29/07/12

לשכינה עלתה

בביצוע: יצחק חלילי
מסורת: מצרים
29/07/12

דממו שרפים מזמר

בביצוע: יצחק חלילי
מסורת: מצרים
29/07/12

דוק וחוג רעשו

בביצוע: יצחק חלילי
מסורת: מצרים
29/07/12

גרושים מבית תענוגיהם

בביצוע: יצחק חלילי
מסורת: מצרים
29/07/12

אללי לי אללי

בביצוע: יצחק חלילי
מסורת: מצרים
29/07/12

אלה אזכרה ונפשי

בביצוע: יצחק חלילי
מסורת: מצרים
28/07/12

אש תוקד בקרבי

בביצוע: יצחק חלילי
מסורת: מצרים
14/03/12

מגילת אסתר פרק י'

בביצוע: חכם ניסים מטרי
מסורת: מצרים
14/03/12

מגילת אסתר פרק ט'

בביצוע: חכם ניסים מטרי חכם יצחק חלילי
מסורת: מצרים
14/03/12

מגילת אסתר פרק ח'

בביצוע: חכם ניסים מטרי חכם יצחק חלילי
מסורת: מצרים
14/03/12

מגילת אסתר פרק ו'+ז'

בביצוע: חכם ניסים מטרי חכם יצחק חלילי
מסורת: מצרים
14/03/12

מגילת אסתר פרק ה'

בביצוע: חכם ניסים מטרי חכם יצחק חלילי
מסורת: מצרים
14/03/12

מגילת אסתר פרק ד'

בביצוע: חכם ניסים מטרי חכם יצחק חלילי
מסורת: מצרים
14/03/12

מגילת אסתר פרק ג'

בביצוע: חכם ניסים מטרי חכם יצחק חלילי
מסורת: מצרים
14/03/12

מגילת אסתר פרק ב'

בביצוע: חכם ניסים מטרי חכם יצחק חלילי
מסורת: מצרים
14/03/12

מגילת אסתר - פרק א'

בביצוע: חכם ניסים מטרי חכם יצחק חלילי
מסורת: מצרים