1025 הורדות 365 השמעות
לחן: בקשות, אלחוגריהביצוע: אפרים יעקבמסורת: תימןמועד שירת הפיוט: לכל עת, בקשותמקום ותאריך ההקלטה: ירושלים תשס"גכל הזכויות שמורות ל: ד"ר אפרים יעקב
על הפיוט: 
פיוטים הנאמרים כבקשות בתיקון חצות בפי יהודי אלחוגריה, ולפי קוצר ידיעותי, גם במחוזות אחרים של תימן. הפיוטים נמצאים בסידור נוסח ספרד ליוורנו. כל אדם נהג לקרוא אותם לעצמו, בבית, בדרך לבית הכנסת, ובבית הכנסת.