קובץ וידאו: 

ערב שירה קרן בית הלוי מוצש"ק פרשת ויקהל פקודי התשע"ב

קטעי וידיאו ואודיו נוספים ניתן למצוא

באתר של נהרי יצחק

בכתובת http://shituf.piyut.org.il/site/160