לעזרה והדרכה פתחו את הקובץ המצורף

קובץ מצורףגודל
audio_guide.pdf303.1 ק"ב