כל הפיוטים המומלצים

2195 הורדות 462 השמעות
מילים: דברים לג 1-12לחן: אשכנז- מזרח אירופה-א"יביצוע: יהודה קדרימועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת, שמחת תורהמקום ותאריך ההקלטה: הקלטה ביתית, תשרי תשע"גכל הזכויות שמורות ל: יהודה קדרי
על הפיוט: 
בשמחת תורה נוהגים לקרוא את הפרשה האחרונה בספר דברים, פרשת וזאת הברכה, ומייד קוראים את תחילת פרשת בראשית, כדי לסמל את הדבקות בתורה - לקריאתה ולימודה אין סוף
בנימה אישית: 
בשמחת תורה נוהגים שכל הציבור עולה לתורה, כולל הילדים. במקומות רבים מתירים לילדים גם לקרוא בתורה. בני משפחתי ביקשו את עזרתי בהכנתם לקריאה. בנוסף ללימוד האישי אני מצרף הקלטה ביתית, לתועלתם ולכל מי שמעוניין. הוקלטו חמש עליות בלבד. בהקלטה הראשונה נאזין לעליות הראשונה והשנייה ובהקלטה הבאה נאזין לעליות השלישית, הרביעית והחמישית. חג שמח!!!
1375 הורדות 556 השמעות
לחן: אלחוגריה, דרום תימןביצוע: תום יוסף פוגלמסורת: תימןמועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: רחובות תשע"אכל הזכויות שמורות ל: ד"ר אפרים יעקב ותום יוסף פוגל
1896 הורדות 129 השמעות
ביצוע: חיים אסנפימסורת: תימןמועד שירת הפיוט: לכל עת, ימים נוראים (סליחות, ראש השנה, יום הכיפורים)כל הזכויות שמורות ל: חיים אסנפי
על הפיוט: 
ברכת כהנים במנגינה המיוחדת לראש השנה וליום הכפורים.
40 הורדות 198 השמעות
ביצוע: חיים אסנפימסורת: תימןמועד שירת הפיוט: ימים נוראים (סליחות, ראש השנה, יום הכיפורים)כל הזכויות שמורות ל: חיים אסנפי
על הפיוט: 
מוסף לראש השנה ברכה ראשונה כולל קדושה
1613 הורדות 921 השמעות
מילים: קדיש יהודה סילמןלחן: עממי עם ווריאציות של יהודה קדריביצוע: שרים: אתי ווילף ויהודה קדרי נגינה ועיבוד לפסנתר: רינת קיסרמסורת: ישראל - עכשווימועד שירת הפיוט: לכל עת, חתונהמקום ותאריך ההקלטה: שבט תשע"ד, באולפנו של עמית בן עטר,ירושליםכל הזכויות שמורות ל: למחברים
על הפיוט: 
את מילות השיר מצאתי בחוברת השירים שכתב סבי קדיש יהודה סילמן, שהוציאה לאור בשנת תפר"ח (1928). הנה המילים של הבתים המוקלטים: הוי, מי דופק על חלוני? אוהבי השומר? פתחי, פתחי, בבת עיני, מקור בשרי סומר. איכה אפתח לך את ביתי ואני מאימי פוחדת. פתחי, פתחי,בבת עיני, נפשי אותך חומדת. איכה אפתח לך את ביתי ואני מאבי פוחדת. פתחי, פתחי בבת עיני, נפשי כולה רועדת.איכה אפתח לך את ביתי ואני מדודתי פוחדת. פתחי,פתחי, בבת עיני נפשי כל רגע מודדת...הנה אפתח לך את ביתי ואני באהבה יוקדת. מאושר אני, בבת עיני אהבה לעד עומדת
בנימה אישית: 
סבי, קדיש יהודה סילמן, כינס בחוברת "לכו נרננה" שבעים שירי עם שאת מילותיהם כתב או תרגם מאידיש. השירים הושרו והותאמו ללחנים עממיים שהיו מוכרים באותה עת, בעיקר משירים בשפת האידיש. "לא יתכן שהעם ישכח בארץ את אשר לו, ולא יתכן שישיר תחת שמי מולדתו בשפה שפיתח על אדמת נכר, או בלשון זרה סתם" כך כתב בהקדמה ל"לכו נרננה".בעת היותי מורה הנחלתי לתלמידיי כמה מישיריו המוכרים" ילדה ילדתי", "שם שועלים יש", "דומם שטה", "כשהרבי אלימלך" ועוד. עתה נרתמתי לבצע שירים שלא זכו להקלטות, מתוך שאיפה לשומרם לזכרו לנצח
177 הורדות 105 השמעות
ביצוע: חיים אסנפי וציבור מתפלליםמסורת: תימןמועד שירת הפיוט: לכל עת, ימים נוראים (סליחות, ראש השנה, יום הכיפורים)כל הזכויות שמורות ל: חיים אסנפי
על הפיוט: 
מן "ויעבור ה' על פניו"- אנשי אמונה אבדו. עד סוף הוודוי.
לחן: במקאם חג'אזביצוע: נתנאל יחזקאלמסורת: ספרד ירושלים (חלב)מועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת, פדיון הבן, בר מצווה, חתונה
על הפיוט: 
הוקלט בחודש אב תשע"ד
1401 השמעות
ביצוע: חיים בן הרב יוסף אסנפי זצ"למסורת: תימןמועד שירת הפיוט: חתונהמקום ותאריך ההקלטה: כפר מימון, ראש חודש סיוון , תשס"טכל הזכויות שמורות ל: חיים אסנפי
על הפיוט: 
בנוסח שלנו יש מעט הבדלים מן הנוסחים האחרים של שבע הברכות
בנימה אישית: 
הקלטה זו לכבוד לילך צדוק ונריה קאפח , לרגל נישואיהם ה' יבנה ביתם.
1406 הורדות 1871 השמעות
מילים: Shir HaShirimלחן: Yoel Sykes and Daphna Rosenbergביצוע: NAVA TEHILA- Daphna Rosenberg, Netanel Goldberg and Ruth Gan Kaganמסורת: ישראל - עכשווימועד שירת הפיוט: לכל עת, ימים נוראים (סליחות, ראש השנה, יום הכיפורים)מקום ותאריך ההקלטה: September 2008 - Recoded in rehearsalכל הזכויות שמורות ל: Daphna Rosenberg and NAVA TEHILA - amuta for Jewish Renewal
1199 הורדות 861 השמעות
מסורת: אשכנזמועד שירת הפיוט: שבתכל הזכויות שמורות ל: no copyright
על הפיוט: 
My father sang this melody at seudah shlishit when there is a slight sadness that shabbat is drawing to a close
1422 הורדות 6669 השמעות
ביצוע: יהונתן כהןמסורת: ספרד מערב (פורטוגזים)מועד שירת הפיוט: לכל עת, שבתמקום ותאריך ההקלטה: ישראל, 2009כל הזכויות שמורות ל: יהונתן כהן
אל מילות הפיוט: 
על הפיוט: 
שרים את זה לפני או אחרי בהמ"ז. התוכן דומה לזה של "צור משלו".
1041 הורדות 537 השמעות
ביצוע: david nahonמסורת: תוניסמועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: netanya 12/2010
972 הורדות 1560 השמעות
מילים: High Hoilidays Liturgy plus improvisations לחן: Daphna Rosenbergביצוע: NAVA TEHILA - Daphna Rosenberg, Ruth Gan Kagan and Yoel Sykesמסורת: ישראל - עכשווימועד שירת הפיוט: ימים נוראים (סליחות, ראש השנה, יום הכיפורים)מקום ותאריך ההקלטה: September 2008כל הזכויות שמורות ל: Daphna Rosenberg and NAVA TEHILA - Amuta for Jewish Renewal
411 הורדות 170 השמעות
מילים: מהספר ארשת שפתינו - פיוטי קוצי'ןלחן: כנראה מפארור.ביצוע: רמי יעקבמועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: 02/05/14 ירושליםכל הזכויות שמורות ל: קהילת קוצ'ין
על הפיוט: 
יש מס' מנגינות.המנגינה שהעלתי זה מה שאבא שלי יוחנן יעקב ז"ל שר פעמיים/שלושה בבית.(גרסא דינקותא)גם בבית כנסת שלנו במחסיה(יוצאי פארור) לא הכירו..
בנימה אישית: 
מנגינה יפה ושונה... למי שמוכן לשמוע פעם שניה ושלישית ולא רק מה שידע מגיל צעיר..
913 הורדות 1500 השמעות
מילים: Yom Kippur - Neilaלחן: Daphna Rosenbergביצוע: Nava Tehilaמסורת: ישראל - עכשווימועד שירת הפיוט: ימים נוראים (סליחות, ראש השנה, יום הכיפורים)מקום ותאריך ההקלטה: September 2008 - Recorded in rehearsalכל הזכויות שמורות ל: Daphna Rosenberg and NavaTehila
1703 הורדות 1167 השמעות
לחן: Yair Shragaiביצוע: Zahava Sobelמסורת: ישראל - עכשווימועד שירת הפיוט: לכל עת, ימים נוראים (סליחות, ראש השנה, יום הכיפורים)מקום ותאריך ההקלטה: Israel, Sept 2008כל הזכויות שמורות ל: Yaacov Maoz
על הפיוט: 
A new Prayer for world peace, composed for the high holidays get into: http://www.youtube.com/watch?v=uCdP7uBGMdI&feature=channel
בנימה אישית: 
Let it be
1801 הורדות 1485 השמעות
מילים: אל אדון על כל המעשים וכו'לחן: מקימי מקימי מעפר דלביצוע: אופיר דודי ואורגדמסורת: ישראל - עכשווימועד שירת הפיוט: שבתמקום ותאריך ההקלטה: בסוכה של דודיכל הזכויות שמורות ל: אופיר דודי ואורגד
על הפיוט: 
שידוך של מנגינת "מקימי-מקימי" לאל-אדון של תפילת שחרית של שבת - הולך טוב קיצבי וקליט
בנימה אישית: 
א.מ.ל
1487 הורדות 657 השמעות
מילים: ר שלם שבזילחן: עממי תימניביצוע: אברהם נדףמסורת: תימןמועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: אהלי יוסף 9 ירושלים קרן בית הלוי 4/12/2010כל הזכויות שמורות ל: נהרי יצחק
בנימה אישית: 
נהרי יצחק בנו של אברהם נהארי, איש הי-טק יליד מושב אורה שבפרוזדור ירושלים ותושב יבנה היום משורר פייטן חזן ומלמד. אוהב שירה מכל סוג מופיע באירועים חברתיים חינה ושבע ברכות.
823 הורדות 409 השמעות
מילים: ר' שלם שבזילחן: עממי תימניביצוע: נהרי יצחק ומקהלת גני תקוה עודד שמחי שמואל גברא מרדכי סמינה וזיו מעודהמסורת: תימןמועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: גני תקוה 17/10/2012כל הזכויות שמורות ל: נהרי יצחק
בנימה אישית: 
יצחק בנו של אברהם נהארי איש הי-טק יליד מושב אורה שבפרוזדור ירושלים ותושב יבנה היום משורר פייטן וחזן. אוהב שירה מכל סוג מופיע באירועים חברתיים חינה ושבע ברכות
695 הורדות 363 השמעות
מילים: ר' שלם שבזילחן: עממי תימניביצוע: תשב"ר ראשון לציון בהדרכת מארי אלי (אליהו) גמליאלימסורת: תימןמועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: ראשון לציון 12/01/2011כל הזכויות שמורות ל: נהרי יצחק
ספרים "חקרי לשון", "מענה לשון" – לחומש "שמות", "אמרי לשון".
אל מילות הפיוט: 
על הפיוט: 
מבוצע ע"י תשב"ר ראשון לציון בהדרכת מארי אלי (אליהו) גמליאלי חוקר משורר חזן ומארי של תשב"ר ידוע בן קהל עדתינו ק"ק תימן, תושב העיר ראשון לציון. מחבר שלושה ספרים בתחום הדקדוק העברי "חקרי לשון", "מענה לשון" – לחומש "שמות", "אמרי לשון" – מהדורה שלישית. חובה עלינו לדעת עד כמה ספרים אלה חשובים הן בהיבט הלימודי, והן בהיבט התיעודי ערך שלא "יסולא בפז". נאחל לו המשך עשיה פוריה ומבורכת.
בנימה אישית: 
בס"ד אלי (אליהו) חוקר את הדקדוק העברי מעל ל-20 שנה וחבר עד כה שלושה ספרים בתחום. 1. "חקרי לשון" – הַמָּסוֹרוֹת לְעוּמַּת הַמְּסוֹרוֹת על חמישה חומשי תורה ובו השוואות בין הנוסחאות ובירורן. הספרים המהודרים לעומת המדוייקים. סופרי ימינו לעומת הסופרים הקדומים. גרסת בית אבא לעומת גרסה שיש לה אבא. המנהגים המשונים מול המנהגים השונים. המתדקדקים מול המדקדקים. נושאים שעלו לדיון בספר: הקדמה מאלפת יסודית ומעמיקה בעניין המסורות. רשימת מקורות בהם השתמש המחבר, תיאור מפורט לפרטי פרטים של המסורות השונות לחמישה חומשי תורה בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים. שנת הוצאה לאור – התשע"ב. 300 עמוד. 2. "מענה לשון" – לחומש "שמות". ביאור כל הפעלים שבחומש "שמות" מלווה באמרות טהורות מספרי מדרשים להטעמת הדברים. נושאים שעלו לדיון בספר: השורש, הגזרות, הגופים, הפעל, הזמנים, הדרכים, הבנינים, (פָּעַל, נִפְעַל, פִּעֵל, פֻּעַל, הִפְעִיל, הֻפְעַל, הִתְפַּעֵל), הַזָּרות, חומש "שמות). שנת הוצאה לאור – התשס"ח. 800 עמוד. 3. "אמרי לשון" – מהדורה שלישית. עוסק בביאור מעמיק של כללי הדקדוק ללשון הקודש על פי מסורת ראשונים ואחרונים. נושאים שעלו לדיון בספר: האותיות, התנועות, השוא, החטפים, נח נראה ונח נסתר, הדגש, הרפה, אותיות השימוש, מלעיל, הטעמים, המקף, ניקוד תיבות זעירות, המתג (געיה), מילים דומות במשמעויות שונות (אמנה : הר – "תשורי מראש אמנה" , ברית,הסכם – "כרתים אמנה וכתבים". שנת הוצאה לאור – התשס"ו. 290 עמוד.
455 הורדות 382 השמעות
מילים: ר' שלם שבזילחן: מחוז צנעאביצוע: הרב אברהם נדףמסורת: תימןמועד שירת הפיוט: חתונהמקום ותאריך ההקלטה: רמות כ"ח בתשרי התשע"ה 22/10/2014כל הזכויות שמורות ל: נהרי יצחק
על הפיוט: 
שבע ברכות של יצחק בן שריה מדמון בהשתתפות הרבנים: יחיאל מדמון מאיר צדוק, עזרי חוברה, ציון חוברה, יוסף קלזאן, פינחס קרח, יוסף שרעבי, שלום צדוק, ציון צדוק, ירון כהן, עזריאל צדוק, אברהם נדף
בנימה אישית: 
נהרי יצחק בנו של אברהם נהארי איש הי-טק יליד מושב אורה שבפרוזדור ירושלים ותושב יבנה היום משורר פייטן וחזן. אוהב שירה מכל סוג מופיע באירועים חברתיים חינה ושבע ברכות.
1767 הורדות 978 השמעות
לחן: עממי תימניביצוע: נהרי יצחקמסורת: תימןמועד שירת הפיוט: ימים נוראים (סליחות, ראש השנה, יום הכיפורים)מקום ותאריך ההקלטה: יבנה 4/8/2009כל הזכויות שמורות ל: נהרי יצחק
נהרי יצחק
בנימה אישית: 
נהרי יצחק בנו של אברהם נהארי, איש הי-טק יליד מושב אורה שבפרוזדור ירושלים ותושב יבנה היום משורר פייטן וחזן. אוהב שירה מכל סוג מופיע באירועים חברתיים חינה ושבע ברכות.
2324 הורדות 1386 השמעות
לחן: עממי תימניביצוע: אבנר צדוקמסורת: תימןמועד שירת הפיוט: ימים נוראים (סליחות, ראש השנה, יום הכיפורים)מקום ותאריך ההקלטה: ערב סליחות ארצי בבהכנ "נצח ישראל" יבנה 15/09/09כל הזכויות שמורות ל: נהרי יצחק
IMG_0057.JPG
בנימה אישית: 
ב-15/09/09 התקיים בבהכנ "נצח ישראל" שביבנה ערב סליחות ארצי בהשתתפות רבנים אנשי אקדמיה ופייטנים/חזנים/משוררים. נכחו בכנס הרב רצון ערוסי, הרב עתניאל שרעבי, הרב שלום צדוק,הרב ישעיהו כלאף,דר' אורי מלמד, אבנר צדוק, חובב אשרף, נהרי יצחק, מאיר בר כוכבא, נפתלי סאלם, והזמרים ראם כהן ומידד טסה. כ-1000 מתפללים גדשו את בהכנס וסביבתה. הציבור זכה למנה גדולה של הרצאות דרשות וסליחות עד שעות הבוקר המוקדמות.הכנס צולם עבור הטלויזיה והוקלט לרשת א. את הערב הפיק מר אלי נהרי (זו הפעם השלישית) והנחה מר משה ענקי.
1114 הורדות 1616 השמעות
מועד שירת הפיוט: לכל עת
1117 הורדות 510 השמעות
לחן: עממי תימני-מרכז תימןביצוע: נהרי יצחקמסורת: תימןמועד שירת הפיוט: ימים נוראים (סליחות, ראש השנה, יום הכיפורים)מקום ותאריך ההקלטה: יבנה 21/092012כל הזכויות שמורות ל: נהרי יצחק
בנימה אישית: 
נהרי יצחק בנו של אברהם נהארי איש הי-טק יליד מושב אורה שבפרוזדור ירושלים ותושב יבנה היום משורר פייטן וחזן. אוהב שירה מכל סוג מופיע באירועים חברתיים חינה ושבע ברכות
1132 הורדות 950 השמעות
מילים: מן התפילהלחן: מקאם סבאחביצוע:  ישראל חביבמסורת: ספרדים – תורכיה וסלוניקימועד שירת הפיוט: ימים נוראים (סליחות, ראש השנה, יום הכיפורים)מקום ותאריך ההקלטה: בית הכנסת "בית מאיר" יהוד, אלול תשל"ז, אשמורת הבוקרכל הזכויות שמורות ל: מרדכי אשר
517 הורדות 291 השמעות
לחן: עממי תימניביצוע: שלום שאלתיאל נתניהמסורת: תימןמועד שירת הפיוט: ימים נוראים (סליחות, ראש השנה, יום הכיפורים)מקום ותאריך ההקלטה: בהכנ"ס שבט אחים בישוב רבבה 30/8/13כל הזכויות שמורות ל: נהרי יצחק
על הפיוט: 
ערב התעוררות וסליחות בישוב רבבה בהשתתפות הרבנים הרב יוסף עראקי הכהן-ב"ב, הרב אביעד אשואל-פ"ת הרב אוריאל גנזל רב הישוב רבבה והרב נתנאל עובד רב הישוב קרית נטפים
בנימה אישית: 
נהרי יצחק בנו של אברהם נהארי איש הי-טק יליד מושב אורה שבפרוזדור ירושלים ותושב יבנה היום משורר פייטן וחזן. אוהב שירה מכל סוג מופיע באירועים חברתיים חינה ושבע ברכות.
444 הורדות 277 השמעות
ביצוע: רפאל דלויהמסורת: מרוקומועד שירת הפיוט: ימים נוראים (סליחות, ראש השנה, יום הכיפורים)מקום ותאריך ההקלטה: הר ברכה, אלול המרוצה התשע"גכל הזכויות שמורות ל: רפאל דלויה
141 הורדות 80 השמעות
ביצוע: חיים אסנפימסורת: תימןמועד שירת הפיוט: ימים נוראים (סליחות, ראש השנה, יום הכיפורים)
על הפיוט: 
"אבינו,מלכנו.
1370 הורדות 1208 השמעות
לחן: מסורת יהודי לובביצוע: רפאל זרוקמסורת: לובמועד שירת הפיוט: ט' באב (קינות)מקום ותאריך ההקלטה: תשס"זכל הזכויות שמורות ל: גנזי רפאל - מכון להפצת מורשת יהודי לוב
1398 הורדות 777 השמעות
ביצוע: המקהלה האנדלוסית מורשת אבות בית שמש בהדרכת הרב מרדכי עזרן והפייטנים ר' יואל אביטן, ר' שחר ביטון, ר' מוטי לוק, ר' ירמי לוימסורת: מרוקומועד שירת הפיוט: לכל עת, ט' באב (קינות)
2537 הורדות 1809 השמעות
ביצוע: רפאל דלויהמסורת: מרוקומועד שירת הפיוט: ט' באב (קינות)מקום ותאריך ההקלטה: הר ברכה, תש"עכל הזכויות שמורות ל: רפאל דלויה
721 הורדות 498 השמעות
לחן: הודו 'בני ישראל'ביצוע: בית כנסת 'שערי צדק' דימונהמסורת: הודומועד שירת הפיוט: ט' באב (קינות)מקום ותאריך ההקלטה: ט' באב
1219 הורדות 1659 השמעות
מילים: פר' תולדותלחן: אצביהאןביצוע: מרדכי עזרן / טל תוחמהמסורת: מרוקומועד שירת הפיוט: שבת, בקשות
1039 הורדות 554 השמעות
מילים: לא ידוע-סימן אברהםלחן: בבליביצוע: יהודה פתיהמסורת: בבל (עירק)מועד שירת הפיוט: לכל עת, ברית מילהמקום ותאריך ההקלטה:  בהכנ"ס ע"ש כדורי מועלם רמת גן 06/02/12כל הזכויות שמורות ל: נהרי יצחק
נהרי יצחק
אל מילות הפיוט: 
על הפיוט: 
קונצרט שירה ופיוט שנערך בבית הכנסת ע"ש כדורי מועלם ברמת גן עם גדולי החזנים משה חבושה ויהודה פתיה ואנסמבל נגנים מהטובים בעולם אלברט אליאס-חליל/נאי, אליאס זבידה-כינור, משה חבושה-עוד, הישאם חורי-קונטרבס, יוסף חיים הראל-דאף, אריאל כהן-דרבוקה. את הערב הפיקה וערכה בכשרון ובחן רב הגברת אשר ידה בכל חנה פתיה הקב"ה ימלא כ...ל משאלות לבך לטובה.
בנימה אישית: 
נהרי יצחק בנו של אברהם נהארי איש הי-טק יליד מושב אורה שבפרוזדור ירושלים ותושב יבנה היום משורר פייטן וחזן. אוהב שירה מכל סוג מופיע באירועים חברתיים חינה ושבע ברכות
2590 הורדות 1183 השמעות
מילים: ר' אברהם אבן עזראלחן: יהודה קדריביצוע: שירה: יהודה קדרי, נגינה ועיבוד לפסנתר: רינת קיסרמסורת: ישראל - עכשווימועד שירת הפיוט: לכל עת, חנוכהמקום ותאריך ההקלטה: ירושלים, אולפן ביט של בן עטר עמית, מרחשוון, תשע"בכל הזכויות שמורות ל: יהודה קדרי
בנימה אישית: 
הפיוט הולחן לזכרו של חברי יעקב פרידמן (קיבה) ז"ל, שנפל על גדות תעלת סואץ בעת שירות המילואים. נפילתו הייתה בנר שלישי של חנוכה. במלואת ארבעים שנה למותו הלחנתי את הפיוט לזכרו. יהיה זכרו ברוך
691 הורדות 576 השמעות
מילים: סימן אברה"םלחן: עממי תימניביצוע: נהרי יצחקמסורת: תימןמועד שירת הפיוט: חנוכהמקום ותאריך ההקלטה: יבנה 25/10/12כל הזכויות שמורות ל: נהרי יצחק
אל מילות הפיוט: 
בנימה אישית: 
נהרי יצחק בנו של אברהם נהארי, איש הי-טק יליד מושב אורה שבפרוזדור ירושלים ותושב יבנה היום משורר פייטן וחזן. אוהב שירה מכל סוג מופיע באירועים חברתיים חינה ושבע ברכות.
924 הורדות 509 השמעות
מילים: לא ידועלחן: לא ידועביצוע: אהרון פינטומסורת: ספרדים – תורכיה וסלוניקימועד שירת הפיוט: לכל עת
על הפיוט: 
שיר ידוע ומפורסם, המתאר את שאירע לפני לידת אברהם אבינו. התוכן מבוסס על מדרשים.
1140 הורדות 536 השמעות
לחן: עממי תימני-מחוז צנעאביצוע: אבהרהם צדוק ז"למסורת: תימןמועד שירת הפיוט: ט' באב (קינות)
בנימה אישית: 
נהרי יצחק בנו של אברהם נהארי איש הי-טק יליד מושב אורה שבפרוזדור ירושלים ותושב יבנה היום משורר פייטן וחזן. אוהב שירה מכל סוג מופיע באירועים חברתיים חינה ושבע ברכות.
855 הורדות 1636 השמעות
מילים: מהמקרא לחן: כמנהג היהודים הקראיםביצוע: הרב משה בן יוסףמסורת: מצריםמועד שירת הפיוט: לכל עת, שבתמקום ותאריך ההקלטה: 11.2008כל הזכויות שמורות ל: הרב משה בן יוסף
על הפיוט: 
משמש כהקדמה לתפילת בוקר של שבת
בנימה אישית: 
למתענינים בקראות
520 הורדות 498 השמעות
מילים: סימן אלעזרלחן: עממי תימניביצוע: נהרי יצחקמסורת: תימןמועד שירת הפיוט: פוריםמקום ותאריך ההקלטה: יבנה 13/02/13כל הזכויות שמורות ל: נהרי יצחק
אל מילות הפיוט: 
על הפיוט: 
פיוט ספרדי בלחן תימני
בנימה אישית: 
נהרי יצחק בנו של אברהם נהארי, איש הי-טק יליד מושב אורה שבפרוזדור ירושלים ותושב יבנה היום משורר פייטן וחזן. אוהב שירה מכל סוג מופיע באירועים חברתיים חינה ושבע ברכות.
1368 הורדות 1040 השמעות
לחן: קוציני לבית דקלביצוע: יהונתן דקלמסורת: הודומועד שירת הפיוט: לכל עת, ימים נוראים (סליחות, ראש השנה, יום הכיפורים)מקום ותאריך ההקלטה: 25.8.08כל הזכויות שמורות ל: יהונתן דקל
אל מילות הפיוט: 
על הפיוט: 
הפיוט כתוב בבקשות של סידור תפילת החודש ונאמר בסליחות ראש השנה קמים בלילה כל המשפחה ואומרים את כל סדר הבקשות עם תוספות בין שירי הבקשות
326 הורדות 155 השמעות
מילים: סידור התפילה בקשותלחן: קוצ'יןביצוע: רמי יעקבמסורת: הודומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת, ימים נוראים (סליחות, ראש השנה, יום הכיפורים), בקשותמקום ותאריך ההקלטה: 22/05/14 ירושליםכל הזכויות שמורות ל: קהילת קוצ'ין
על הפיוט: 
מושר במסגרת הבקשות
306 הורדות 254 השמעות
מילים: מתוך הסידורלחן: חיים פרחיביצוע: חיים פרחימסורת: ישראל - עכשווימועד שירת הפיוט: לכל עת, שבתמקום ותאריך ההקלטה: פלורידה 2015כל הזכויות שמורות ל: חיים פרחי
בנימה אישית: 
המוזיקה לטקסט הזימון מוקדשת למניין הספרדי של בית הכנסת האורתודוכסי של בוקה ראטון(BRS) לסעודת "שבת ביחד" אורח השבת ר' אלי מנצור
822 הורדות 1177 השמעות
מילים: ר' סעדיה גאוןלחן: ר' סעדיה גאוןמסורת: ספרד ירושלים (חלב)מועד שירת הפיוט: ט"ו בשבטכל הזכויות שמורות ל: אתר אהבה ואחוה ארה"ב
על הפיוט: 
פרוש עשרת הדברות בערבית, נכתב ע"י ר' סעדיה גאון שייך למסורת יהודי ארם צובא = חלאב
בנימה אישית: 
בקטע זה ישנו פירוש חלקי של הדיבר הראשון והדיבר האחרון ובתוספת הפתיחה "אבתידא כלאמנה" ר' סעדיה גאון יסד את הפרוש כדי ללמד את היהודים בחלאב כולל מוסר ואזהרות. המטרה היתה לצרפו כחלק מסדר טו בשבט , מי שמעוניין ביותר פרטים יוכל לקרוא באתר מורשת ארם צובא
3116 הורדות 2135 השמעות
מילים: ר' אברהם אבן עזראלחן: עושאקביצוע: שרון פנגלהמסורת: מרוקומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבתמקום ותאריך ההקלטה: מצפה רמון, 2008כל הזכויות שמורות ל: שרון פנגלה
על הפיוט: 
פיוט לכל עת של גדול המשוררים, הפרשן והדרשן ר' אברהם אבן עזרא.
בנימה אישית: 
אשמח לתגובות
2473 השמעות
מילים: ר' אברהם אבן עזראביצוע: רוני איש רן וקב' תל אביב החדשהמסורת: ספרדים – תורכיה וסלוניקימועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: קבוצת תל אביב החדשה 27/5/09
על הפיוט: 
אֲגַדֶּלְךָ אֱלֹהֵי כָל נְשָׁמָה וְאוֹדֶךָ בְּרָב פַּחַד וְאֵימָה
בנימה אישית: 
המיוחד בביצוע הזה, שהוא כעיין שירת מענה בין הפייטן לקהל. ובמקרה זה - בין רוני איש רן לקב' תל אביב. ותודה לחיים אנספי שביקש להאזין לפיוט המלא - אז הנה הוא..
1475 הורדות 1400 השמעות
מילים: רבי אברהם אבן עזרא זצ"לביצוע: יוסי בן ארוש שירה וקלידיםמסורת: ספרד ירושלים (חלב)מועד שירת הפיוט: לכל עת, שבתמקום ותאריך ההקלטה: מינסוטה ארה"בכל הזכויות שמורות ל: יוסי בן ארוש
1542 השמעות
מילים: רבי אברהם אבן עזראלחן: פורת נובביצוע: פורת נוב ומשה לוימועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: בת עין, ישראל. תשע"בכל הזכויות שמורות ל: פורת נוה
עטיפת הסינגל
1537 השמעות
מילים: רבי אברהם אבן עזראלחן: פורת נובביצוע: פורת נוב ומשה לוימועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: בת עין, ישראל. תשע"בכל הזכויות שמורות ל: פורת נוב
עטיפת הסינגל

כיתבו אלינו | על האתר | תרומות